Ny Relais Madasikara dia maneho isam- bolana gazety kely misy vaovao izay mitantara ny zava- misy ataony, anehoana ny zavatra mahaliana eto Madagascar,... Jereo eo ambany ary ny laharana farany :